Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συμβουλές για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα.