Για τον σωστό υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού ή της επιχείρησής σας απαιτείται η διενέργεια μιας  ενεργειακής επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα καταγράψει με ακρίβεια τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου και θα σας παραδώσει το επίσημο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στο οποίο θα αναγράφεται η ενεργειακή κλάση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Επίσης θα σας ενημερώσεις για τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση και να μειώσετε την κατανάλωση και το κόστος της ενέργειας.

Αν ενδιαφέρεστε για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης παρακαλώ επικοινωνήστε στο nikos@escon.gr.

Αν ενδιαφέρεστε απλά να ενημερωθείτε για τους τρόπους που μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια στο σπίτι σας, η ΔΕΗ έχει δημιουργήσει μια εύχρηστη εφαρμογή με την οποία μπορείτε να κάνετε μια χονδρική εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τονίζουμε ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής είναι απλώς ενδεικτικά και χρησιμεύουν στο να δώσουν στον ιδιοκτήτη ή το χρήστη του κτιρίου μια γενική εικόνα των καταναλώσεων της οικίας του καθώς και ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας.

Για να μεταβείτε στην εφαρμογή αυτή, πατήστε εδώ.