Στην ιστοσελίδα της CO2-Online (*) υπάρχει μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία μπορούμε να υπολογήσουμε την ενεργειακή κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών του σπιτιού μας, όταν αυτές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Η διαδικτυακή διεύθυνση της εφαρμογής είναι η εξής:

https://ratgeber.co2online.de/index.php?berater=standby&portal_id=co2online_gr

(*) H CΟ2-Οnline είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική εταιρία που προωθεί προγράμματα ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.