Τους 10 σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή επιλογή και χρήση του κλιματιστικού  παραθέτει η LG Electronics, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή κλιματιστικών συστημάτων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με στόχο να απαντήσει στα βασικότερα ερωτήματα των καταναλωτών.

1. Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης COP/EER, ο οποίος σας επιτρέπει να συγκρίνετε διαφορετικές κλιματιστικές μονάδες, ώστε να αποφασιστεί ποιά είναι αυτή που προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Επιλέξτε κλιματιστικό με Συμπιεστή Inverter, που έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τη συχνότητα περιστροφής του και κατά συνέπεια την απόδοσή του, καταναλώνοντας ακριβώς όση ενέργεια χρειάζεται.

3. Υπολογίστε την απόδοση του κλιματιστικού είτε σε kW/h είτε σε BTU/h.

4. Συντηρήστε σωστά και έγκαιρα το κλιματιστικό σας.

5. Δώστε προσοχή στην αφύγρανση σε μία μονάδα κλιματισμού.

6. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή που ταιριάζει στο χώρο σας με τη βοήθεια εξειδικευμένου Μηχανολόγου Μηχανικού.

7. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή κλιματιστικού κατά σειρά σπουδαιότητας(συντελεστής απόδοσης, ποιότητα κι ευκολία τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρεία, δυνατότητα χρήσης φίλτρου πλάσματος/ιονιστή, ποιότητα φίλτρων, και χαμηλός θόρυβος).

8. Χρήση κλιματιστικών και Υγεία (με προϋπόθεση την ορθή τοποθέτηση από εξειδικευμένο συνεργείο, την αποφυγή απ’ ευθείας έκθεσης σε ρεύμα αέρα, τον τακτικό καθαρισμό και συντήρηση).

9. Χαμηλός θόρυβος.

10. Κατάλληλη θερμοκρασία θερμοστάτη του κλιματιστικού.

(Πηγή: Energypress, 19/06/2012)