Κατά 2,2% αυξήθηκαν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2011 σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),  ενώ η αντίστοιχη μέση αύξηση για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 6,3%.

Όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου, στην ΕΕ καταγράφηκε αύξηση 12,6% ενώ για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Φινλανδία δεν υπάρχουν στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ δεύτερου εξαμήνου 2010 και δεύτερου εξαμήνου 2011, η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα για τα νοικοκυριά, διαμορφώθηκε στα 12,4 ευρώ ανά 100 kWh (κιλοβατώρα), έναντι 18,4 ευρώ ανά 100 kWh στην ΕΕ. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 13,5 PPS ανά 100 kWh, έναντι 18,4 PPS ανά 100 kWh στην ΕΕ.

Οι υψηλότερες αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά, σημειώθηκαν στη Λετονία (27%), στην Κύπρο (19%), στην Ισπανία και στη Μ. Βρετανία (12%).

Μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκαν μόνο στο Λουξεμβούργο (-5%), ενώ στη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Φινλανδία οι τιμές παρέμειναν σταθερές.

Οι χαμηλότερες τιμές ανά 100 kWh, εκπεφρασμένες σε ευρώ, σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (8,7 ευρώ), στην Εσθονία (10,4 ευρώ) και στη Ρουμανία (10,9 ευρώ).

(Πηγή: Energypress, 25/05/2012)