Αδυναμία να διατυπώσει πρόβλεψη για το πότε θα μπορέσει να πληρώσει, ακόμα και τα τιμολόγια του Μαρτίου, στους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, δηλώνει η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, καθώς τα οικονομικά του Λειτουργού πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν έχει υπάρξει ακόμα «φως» για να εισρεύσει ρευστό στο ταμείο του. Άλλωστε η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ δεν έχει ακόμα επιληφθεί του θέματος, οπότε οι όποιες κινήσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Οι καθυστερήσεις έχουν φέρει σε απόγνωση τους επενδυτές, καθώς τα προβλήματα οξύνονται, όπως άλλωστε και η ανασφάλειά τους. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει σε σημείωμά του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ) που εκπροσωπεί κυρίως μικρούς και μεσαίους επενδυτές:

«Οι μεγάλες καθυστερήσεις από τον ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ στις πληρωμές των παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β είναι πλέον απροκάλυπτες και εντελώς αδικαιολόγητες, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους παραγωγούς αλλά και σε ολόκληρη την αγορά.

Οι καθυστερήσεις αυτές που ξεπερνούν ήδη και τους τρεις μήνες έχουν φέρει τους παραγωγούς σε μεγάλο αδιέξοδο λόγω:

α) καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους  με την επιβολή τόκων υπερημερίας.

β) μη δυνατότητα  πληρωμής του Φ Π Α.

γ) μη δυνατότητα πληρωμής φόρων.

δ) με όλα τα παραπάνω καθίσταται αδύνατη η λήψη φορολογικής ενημερότητας και αν κάποια στιγμή γίνουν πληρωμές ο παραγωγός δεν μπορεί να πληρωθεί.

Επιπλέον οι καθυστερήσεις δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στην αγορά με αποτέλεσμα την ακύρωση επενδύσεων  και απότομο φρενάρισμα στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του 2012 έχει σταματήσει κάθε χρηματοδότηση έργων για Φ/Β .

Σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους διαχειριστές δηλώνεται άγνοια για την ημερομηνία πληρωμής αυξάνοντας το κλίμα ανασφάλειας και άγχους που επικρατεί τον τελευταίο καιρό.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται σε στρεβλώσεις της διαχειρίσεως  των πόρων που αφορούν τις Α Π Ε και στην σπάταλη πόρων των ΑΠ Ε για πληρωμές που δεν αφορούν Α Π Ε.

Θα πρέπει λοιπόν κάθε αρμόδιος φορέας (υπουργείο, υπηρεσίες, ανεξάρτητη αρχή) να ελέγξει και να πιέσει ούτως ώστε οι πληρωμές να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και να αποκτήσει την σοβαρότητα που απαιτεί ο χώρος των Α Π Ε.

Είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα – που κατ’ εξοχήν ενδείκνυται για επενδύσεις στο χώρο των Α Π Ε – λόγω στρεβλώσεων και κακής διαχείρισης να δημιουργείται αρνητικό κλίμα επενδύσεων, απογοήτευση και ανασφάλεια».

(Πηγή: Energypress, 12/07/2012)