Ως αγορά ενεργειακών συστημάτων αναφέρεται η οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις αγοραπωλησίες ενεργειακών συστημάτων.