Ως αγορά ενέργειας αναφέρεται η οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις αγοραπωλησίες εμπορικών μορφών ενέργειας.

Η αγορά ενέργειας διακρίνεται σε χονδρική αγορά και λιανική αγορά ενέργειας.

Για να δείτε τα άρθρα σχετικά με την αγορά ενέργειας που έχουν δημοσιεθεί στην ESCON, πατήστε εδώ.