Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας δραστηριοποιούνται, εκτός από τη ΔΕΗ, και ιδιωτικές εταιρίες – πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να διαβάστε τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στην ESCON σχετικά με τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, πατήστε εδώ.