Την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε στην δημοσιότητα η «Λευκή Βίβλος» του Bloomberg New Energy Finance η οποία αφορά την θέση της ηλιακής ενέργειας σήμερα και η οποία μεταξύ άλλων συγκρίνει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά με το κόστος της «συμβατικής» ενέργειας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα φωτοβολταϊκά είναι ανταγωνιστικά λόγω των τιμών της λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που διαμορφώνονται σε ημερήσια βάση σε πολλές χώρες του κόσμου.

«Η βιομηχανία φωτοβολταϊκών έχει δει πρωτοφανείς μειώσεις των τιμών της από το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Ωστόσο δεν έχει διαπιστωθεί η αναμενόμενη ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων» όπως επισημαίνεται στην εν λόγω έκθεση.

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή, μία δύναμη άκρως ανταγωνιστική, η οποία καταρρίπτει τον μύθο που πολλοί, όπως επισημαίνεται έχουν υιοθετήσει, ότι τα φωτοβολταϊκά «πεθαίνουν».

«Είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίοι δεν προφταίνουν να παρακολουθήσουν την βελτίωση στα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ηλιακή ενέργεια από την πρόσφατη μείωση του κόστους που έχει να κάνει με την τεχνολογία που την ακολουθεί» σημειώνεται.

«Συμβαίνει η ηλιακή ενέργεια τώρα να διανύει την περίοδο κατά την οποία είναι η πιο ανταγωνιστική, με τις τιμές λιανικής, μέρα με την μέρα, να διαμορφώνονται διαφορετικά, και αυτό αφορά και την κορυφή της πυραμίδας, την Γερμανία, όπου οι τιμές σήμερα έχουν πέσει πολύ», τονίζεται.

«Η ανταγωνιστικότητα αυτή συχνά υποτιμάται επειδή χρησιμοποιούνται ακατάλληλες και ανεπαρκείς μετρήσεις για να συγκρίνουν το κόστος των διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική που εφαρμόζουν και στις επενδύσεις που επιλέγουν οι φορείς που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις», συμπληρώνεται.

Η εν λόγω έρευνα καταλήγει στο «ρηξικέλευθο» συμπέρασμα ότι τα φωτοβολταϊκά «δίνουν» πολύ φθηνότερη ενέργεια από ό,τι οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού στην Γερμανία, στην Ιταλία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με την μελέτη, στην Αυστραλία, στην Δανία, στην Χαβάη, στην Ιταλία και την Ισπανία η ηλεκτροπαραγωγή από την χρήση ηλιακής ενέργειας είναι λιγότερο ακριβή σε σύγκριση με την τιμή της κιλοβατώρας που προκύπτει από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και είναι αποτέλεσμα χρήσης συμβατικών πηγών ενέργειας.

Στην κατηγορία αυτή πολύ σύντομα θα εμπίπτουν και η Βραζιλία, η Καλιφόρνια, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Τουρκία.

Οι συγκρίσεις, παράλληλα, σύμφωνα με πάντοτε με την ίδια πηγή, ανάμεσα στις τιμές των φωτοβολταϊκών και στις τιμές των ορυκτών πόρων δεν είναι ακόμη ακριβείς, ενώ η διάρκεια ζωής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, όπως σημειώνεται τέλος, εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν διαμορφώνονται οι τιμές της ηλιακής ενέργειας.

Οι δυνατότητες, όπως προβάλλεται, τέλος, της αγοράς φωτοβολταϊκών θα φανούν στο προσεχές μέλλον στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, δηλαδή στις χώρες της Μέσης Ανατολής και την Ινδία, οι οποίες «προσφέρουν μία ιδιαίτερα έντονη δυναμική στον τομέα της ηλιακής ενέργειας τόσο σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα δίκτυα όσο και τις απομακρυσμένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τα υπάρχοντα δίκτυα».

(Πηγή: Energypress, 21/05/2012)