Συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Διαπιστώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια. Μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες υπερβαίνει τις 30.000, από τις οποίες περίπου οι…

Ξεκίνησε η υπογραφή των πρώτων συμβάσεων για το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Άρχισαν τα πρώτα τηλεφωνήματα από τράπεζες προς όσους έχουν πάρει την έγκριση να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», προκειμένου να περάσουν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, αλλά και να γίνει η εκταμίευση της προκαταβολής. Πρόκειται για τουλάχιστον 2.215 αιτήσεις που έχουν μέχρι σήμερα πάρει το πράσινο φως και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ τα…