Μεγάλο το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πρώτο πράσινο πιστοποιημένο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

Aνακοινώθηκε σήμερα το εύρος απόδοσης επιτοκίου, το οποίο κινείται μεταξύ 2,60% και 2,90%, για το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο που εκδίδει η Τέρνα Ενεργειακή. Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €150.000.000, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Κάθε επενδυτής μπορεί να…