Ο παλιότερος και πιο γνωστός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι η ΔΕΗ.

Website: www.dei.gr