Ο όρος διαδικτυακή ενεργειακή υπηρεσία αναφέρεται σε μια υπολογιστική εφαρμογή που τρέχει μέσα σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και η οποία προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με το χώρο της ενέργειας.