Ο Ενεργειακός Οδηγός της Escon περιέχει πληροφορίες για την ενεργειακή αγορά της Ελλάδας, δηλαδή τις εμπορικές μορφές ενέργειας, τις ενεργειακές υπηρεσίες και τα ενεργειακά συστήματα που διατίθενται στην Ελλάδα καθώς και για την ενεργειακή νομοθεσία που καθορίζει την αγορά. Σκοπός του οδηγού είναι να ενημερώσει με άμεσο τρόπο τους ενεργειακούς καταναλωτές και τους ενεργειακούς επενδυτές, για πρακτικά θέματα σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας στην Ελλάδα.

Σημειώνουμε ότι οι πληροφορίες του οδηγού συνεχώς ανανεώνονται, βελτιώνονται, αυξάνονται και αναθεωρούνται ανάλογα με τις εξελίξεις στο διεθνές και εγχώριο τεχνολογικό, νομοθετικό και επενδυτικό περιβάλλον της ενέργειας.

Περιεχόμενα:Τα περιεχόμενα του οδηγού είναι τα εξής:

  1. Εισαγωγή & Περιεχώμενα.
  2. Οι αγορές ενέργειας της Ελλάδας.
  3. Ενεργειακά συστήματα στην Ελλάδα.
  4. Επιδοτούμενα προγράμματα.
  5. Ενεργειακή Πολιτική.
  6. Ενεργειακή νομοθεσία.
  7. Ενεργειακοί θεσμικοί φορείς.
  8. Ενεργειακή ορολογία.