Ως εμπορικές χαρακτηρίζονται οι μορφές ενέργειας που έχουν παραχθεί από συστήματα παραγωγής ενέργειας και οι οποίες είναι χρήσιμες για κάποια τεχνολογικά συστήματα και άρα έχουν εμπορικό ενδιαφέρον.

Οι συνήθεις εμπορικές μορφές ενέργειας είναι οι εξής:

  • Η ηλεκτρική ενέργεια.
  • Το πετρέλαιο και τα παράγωγά του.
  • Το φυσικό αέριο.
  • Το υγραέριο.
  • Τα pellets.
  • Τα καυσόξυλα.

(Στην πράξη, ο όρος εμπορική μορφή ενέργειας αναφέρεται απλά ως ενέργεια)

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές ενέργειας στην Ελλάδα, πατήστε εδώ.