Ο όρος εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στις ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας:

  • Διαβάστε τα σχετικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στην ESCON πατώντας εδώ.
  • Διαβάστε το σχετικό κεφάλαιο του ενεργειακού οδηγού της ESCON, πατώντας εδώ.