(Σημείωση: Αν επιθυμείτε να βρείτε όλους τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κοιτάξτε στο κεφάλαιο «Εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας» του ενεργειακού οδηγού της Escon.gr)

Στο “ασφαλές” καταφύγιο της ΔΕΗ, έχουν επιλέξει –προς το παρόν τουλάχιστον-να παραμείνουν οι μισοί και πλέον από τους 205.000 πρώην πελάτες των εταιρειών Energa και Hellas Power.

Εκμεταλλευόμενοι προφανώς την ευεργετική απόφαση της ΡΑΕ να παρατείνει ως και τις 24 Ιουνίου το καθεστώς παραμονής τους στη ΔΕΗ, με την ιδιότητά της ως “προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας”, γύρω στους 100.000-120.000 οικιακοί καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προτίμησαν τη σιγουριά της τελευταίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της ΔΕΗ, από τους αρχικά 205.000 πρώην πελάτες των δύο εταιρειών, πάνω από 80.000 έχουν μέχρι σήμερα κάνει συμβόλαια μαζί της, λιγότεροι από 10.000 έχουν “μετακομίσει” σε άλλους παρόχους, και κάπου γύρω στους 115.000 παρέμειναν στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού με την ιδιότητά της ως “προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας”.

Κύκλοι της ΔΕΗ εκτιμούν ότι στην απόφαση πολλών εκ των τελευταίων, δεν μέτρησε τόσο το οικονομικό (δηλαδή ότι αν επέλεγαν προμηθευτή, τη ΔΕΗ ή άλλον, θα έπρεπε να καταβάλλουν εγγύηση), όσο το γεγονός ότι προτίμησαν να εκμεταλλευθούν την προσωρινή ευνοϊκή ρύθμιση της ΡΑΕ διάρκειας μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αποφεύγοντας έτσι να εμπλακούν στη διαδικασία υπογραφής συμβολαίου, που συνεπάγεται συλλογή δικαιολογητικών, κ.ο.κ.

Τελευταία προθεσμία

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, μετά τις 24 Ιουνίου 2012, αυτοί οι 100.000-120.000 καταναλωτές, θα πρέπει να ξέρουν ότι εφόσον και πάλι δεν έχουν επιλέξει προμηθευτή, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο άμεσης διακοπής της τροφοδοσίας τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία της 24ης Ιουνίου είναι τελική, και αν παρέλθει άπρακτη και αυτή η ημερομηνία, τότε ο διαχειριστής του δικτύου είναι υποχρεωμένος, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση, να ξεκινήσει τη διαδικασία διακοπής της τροφοδοσίας όσων μετρητών δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή.

Η ίδια διάταξη ισχύει από τις 24 Απριλίου και μετά για τους καταναλωτές μέσης τάσης (ΜΤ) και τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης (ΧΤ) με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, οι οποίοι δεν δικαιούνται από το νόμο να υπαχθούν (όπως οι οικιακοί) στο καθεστώς προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας.

(Πηγή: Enerypress, 30/04/2012)