Στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε κράτος, τα ενεργειακά συστήματα που υπάρχουν χωρίζονται σε:

  • Κρατικά ενεργειακά συστήματα: Αποτελούν τα συστήματα ενεργειακών υποδομών της Ελλάδας και έχουν χαρακτήρα κοινής ωφέλειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κρατικών ενεργειακών υποδομών της Ελλάδας, πατήστε εδώ.
  • Ιδιωτικά ενεργειακά συστήματα: Πρόκειται για ενεργειακά συστήματα τα οποία διατίθενται στην αγορά και απευθύνονται και σε ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά ενεργειακών συστημάτων της Ελλάδας, καθώς και για τα συνήθη ενεργειακά συστήματα που κυκλοφορούν, πατήστε εδώ.