Ο όρος ενεργειακή διαχείριση αναφέρεται στη διαχείριση ενός υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος με σκοπό αυτό να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, δηλαδή να παρέχει την επιθυμητή υπηρεσία στα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας και ποσότητας, με το ελάχιστο οικονομικό ή / και περιβαλλοντικό κόστος.

Η διαχείριση ενός ενεργειακού συστήματος μπορεί να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χρήστη ή, στην περίπτωση πιο σύνθετων ενεργειακών συστημάτων, από εξειδικευμένους επαγγελματίες που ονομάζονται Ενεργειακοί Διαχειριστές (Energy Managers).

Στην περίπτωση της επαγγελματικής ενεργειακής διαχείρισης, η διαδικασία είναι συστηματική και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  • Καθορισμός της επιθυμητής υπηρεσίας από το σύστημα: Ο ενεργειακός διαχειριστής πρέπει να καθορίσει μόνος του (με βάση την εμπειρία του και τις γνώσεις του) ή σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη ή άλλο αρμόδιο, την επιθυμητή ποσότητα και ποιότητα της τεχνολογικής υπηρεσίας των υπό μελέτη ενεργειακών συστημάτων.
  • Καθορισμός των στόχων που προσδοκά ο πελάτης από την ενεργειακή διαχείριση: επιδιώκεται η βελτίωση της υπηρεσίας ή η εξοικονόμηση ενέργειας; Αν ο στόχος είναι η εξοικονόμηση τότε αυτή θα γίνει με βάση το μέγιστο οικονομικό όφελος, το μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος ή κάτι ενδιάμεσο;
  • Επιλογή παρόχου ενέργειας για το σύστημα με βάση την αξιοπιστία, την ποιότητα και το κόστος.
  • Καθορισμός του τρόπου χρήσης και λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος (χρονοδιαγράμματα κλπ).
  • Επιλογή ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης.
  • Καθορισμός του τρόπου και της συχνότητας της προληπτικής συντήρησης του ενεργειακού συστήματος.

Επίσης ο ενεργειακός διαχειριστής, έχοντας γνώση της αγοράς των ενεργειακών συστημάτων, μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση ή ανακατασκευή ενός ενεργειακού συστήματος ή ενός υποσυστήματος αυτού, εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τους στόχους της ενεργειακής διαχείρισης.

Με την ομάδα μηχανικών της Escon έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης, με το οποίο μπορεί ο καθένας να έχει τις υπηρεσίες ενός ενεργειακού διαχειριστή για το σπίτι του ή την επιχείρησή του. Μάλιστα προσφέρουμε δωρεάν την ενεργειακή διαχείριση για ένα σπίτι σε κάθε νέο χρήστη.

Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε login στην εφαρμογή μας και να τη δοκιμάσετε για την οικία σας, δωρεάν. Όταν εισάγετε τα στοιχεία για το ακίνητό σας θα μπορέσετε να δείτε άμεσα πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε από τους λογαριασμούς ρεύματος.