Ημερολογιακή παρουσίαση νομοθεσίας για όλα τα ενεργειακά θέματα.

2011 / 14 Απριλίου: «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια» (Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 9154 / ΦΕΚ 583 Β)

2010 / 4 Οκτωβρίου: «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» (Εγκύκλιος)

2010 / 22 Σεπτεμβρίου: «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές» (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 40158 / ΦΕΚ 1556 Β)

2010 / 6 Σεπτεμβρίου: «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς» (ΦΕΚ 376 / Υπουργική απόφαση 36720)

2010 / 9 Απριλίου: «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 – Τεύχος 2ο – Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825)