6. Ενεργειακή νομοθεσία

Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζεται η ελληνική νομοθεσία που αφορά και καθορίζει την ελληνική ενεργειακή αγορά.