Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζονται οι ενεργειακοί θεσμικοί φορείς της Ελλάδας:

  • ΑΔΜΗΕ: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • ΔΕΔΔΗΕ: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • ΔΕΣΦΑ: Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
  • ΛΑΓΗΕ: Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • ΡΑΕ: Ρυθμιστική αρχή ενέργειας.
  • ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.