Ο όρος ενεργειακός διαχειριστής (Energy Manager) αναφέρεται στον επαγγελματία που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών συστημάτων.

Συνήθως ο ενεργειακός διαχειριστής έχει σπουδές μηχανικού ώστε να διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό γνωστικό υπόβαθρο. Παράλληλα, απαιτείται να έχει γνώσεις οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων ώστε να μπορεί να διεξάγει οικονομοτεχνικές μελέτες για να κρίνει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα πιθανών τεχνικών επεμβάσεων.

Με την ομάδα μηχανικών της Escon έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης, με το οποίο μπορεί ο καθένας να έχει τις υπηρεσίες ενός ενεργειακού διαχειριστή για το σπίτι του ή την επιχείρησή του. Μάλιστα προσφέρουμε δωρεάν την ενεργειακή διαχείριση για ένα σπίτι σε κάθε νέο χρήστη.

Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε login στην εφαρμογή μας και να τη δοκιμάσετε για την οικία σας, δωρεάν. Όταν εισάγετε τα στοιχεία για το ακίνητό σας θα μπορέσετε να δείτε άμεσα πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε από τους λογαριασμούς ρεύματος.