Ως ενεργειακός επενδυτής αναφέρεται το άτομο ή ο οργανισμός (επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία, μη κερδοσκοπική οργάνωση κλπ) που επενδύει σε ενεργειακά προϊόντα.