Ο όρος ενεργειακός καταναλωτής αναφέρεται στο πρόσωπο ή τον οργανισμό που αγοράζει και καταναλώνει ενεργειακά προϊόντα.