4. Επιδοτούμενα προγράμματα

Στην ελληνική αγορά ενέργειας υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα, κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

  • 4.1 Επιδοτούμενη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά.
    • 4.1.1 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • 4.2 Επιδοτούμενη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικούς σταθμούς.
  • 4.3 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».