Στην ελληνική αγορά ενέργειας υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα, κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

  • 4.1 Επιδοτούμενη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά.
    • 4.1.1 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • 4.2 Επιδοτούμενη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικούς σταθμούς.
  • 4.3 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».
  • 4.4 Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ (2021)»