Εταιρία ρεύματος (ή πάροχος ρεύματος ή πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας) είναι μια εταιρία που εμπορεύεται ρεύμα στη λιανική αγορά δηλαδή απευθείας στους καταναλωτές ρεύματος.

Ο πιο γνωστός πάροχος ρεύματος είναι η ΔΕΗ αλλά υπάρχουν και οι εξής εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος.