Ο πιο γνωστός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι η ΔΕΗ.

Εκτός από τη ΔΕΗ, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πλέον και ιδιωτικές εταιρίες παροχής ρεύματος γνωστές ως εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο “Εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα”.

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στην Escon.gr, σχετικά με όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, πατώντας εδώ.