Συντήρηση:

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση των κλιματιστικών τύπου split units, πατήστε εδώ.