Η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί μια οικονομοτεχνική μελέτη όλων των ενεργειακών συνιστωσών ενός υπάρχοντος ενεργειακού συστήματος με στόχο την εξεύρεση τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει αυτό.

Πεδία εφαρμογής:

Τα ενεργειακά συστήματα που υπάρχουν στα κτίρια, τις βιομηχανίες, τα αθλητικά κέντρα κλπ.