(Σημείωση: Αν επιθυμείτε να βρείτε όλους τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κοιτάξτε στο κεφάλαιο «Εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας» του ενεργειακού οδηγού της Escon.gr)

Με πολύ πιο μετρημένες και υπολογισμένες κινήσεις αλλά και με σαφή την πρόθεσή τους να υπάρχει ένα μεγάλο δίχτυ ασφάλειας τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους καταναλωτές, οι δύο μεγάλοι ιδιώτες πάροχοι που δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά ηλεκτρισμού ετοιμάζονται για τις δικές τους απαντήσεις στα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ και στα νέα δεδομένα της αγοράς όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα.

Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν φαίνεται να ανοίγουν λίγο το παράθυρο για τη δραστηριοποίηση του ανταγωνισμού της ΔΕΗ σε περισσότερες κατηγορίες καταναλωτών. Έστω και εάν σε αυτή την τάση πρέπει να συνυπολογιστούν ορισμένες παράμετροι όπως:

Πρώτον δεν δόθηκε όλη η αύξηση και δεν είναι ακόμη όλες οι κατηγορίες τιμολογίων κοστοβαρείς.

Δεύτερον στο νυχτερινό δεν υπήρξαν οι κατάλληλες προσαρμογές και δεν μπορούν να δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές

Τρίτον, οι ευνοϊκές χαμηλές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά δεν θεωρούνται ως στοιχείο ικανό για να μπουν οι εταιρείες σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών αυξάνοντας τα ρίσκα τους. Αντίθετα αυτό θα μπορούσε να γίνει με «δίχτυ ασφάλειας» όταν προχωρήσουν οι δημοπρασίες λιγνιτικής ενέργειας

Υπό τους όρους και τις συνθήκες αυτές οι δύο καθετοποιημένοι παίκτες της αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες του EnergyPress ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναμόρφωσης των τιμολογίων τους με συγκεκριμένες στοχεύσεις. Κοινός τόπος είναι το γεγονός ότι φαίνεται να αρχίζουν να δραστηριοποιούνται σε χαμηλότερες κλίμακες καταναλώσεων (χαμηλή τάση οικιακά και εμπορικά).

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος που αφορά στις εξελίξεις της αγοράς προμήθειας είναι ότι από άποψη λειτουργικότητας με το νέο κώδικα που θεσπίστηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, υπάρχει ανάγκη αύξησης προσωπικού. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες για διαδικαστικές λειτουργίες που επιβάλλονται ώστε οι εταιρείες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κώδικα. (ανταπόκριση στα αιτήματα καταναλωτών, ενημέρωση πελατών, customer care κλ). Εφόσον η αγορά προμήθειας ξεκινήσει να λειτουργεί τότε οι εταιρείες θα επενδύσουν εκ των πραγμάτων σε νέο προσωπικό.

Elpedison

Η Elpedison βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης των τιμολογίων της, τα οποία και όπως όλα δείχνουν θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. Η εταιρεία εκτιμά ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δημιουργηθούν συνθήκες για βιώσιμη λειτουργία των παρόχων με ταυτόχρονες ικανοποιητικές εκπτώσεις για μεγάλο αριθμό καταναλωτών.

Τα νέα τιμολόγια εστιάζουν αφενός στην κατηγορία Γ21 (γενικά εμπορικά τιμολόγια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και στα οικιακά πάνω από 2000 κιλοβατώρες στο τετράμηνο. Στη μέση τάση εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον και αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης.

Heron

Με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς στα 45 ευρώ η εταιρεία βλέπει σημαντικά περιθώρια για εκπτώσεις σε καταναλωτές σε συνδυασμό βεβαίως και με τις αυξήσεις που αποφασίστηκαν από τη ΔΕΗ. Η εταιρεία που επίσης καταρτίζει τα δικά της τιμολόγια, έχει αποφασίσει να κατέβει σε χαμηλότερες καταναλώσεις: μέχρι σήμερα είχε πελάτες στις 2 χιλιάδες κιλοβατώρες, τώρα βλέπει περιθώρια για εκπτώσεις μέχρι τις 1700 κιλοβατώρες. Βεβαίως η πολιτική της εταιρείας παραμένει συντηρητική και οι επιλογές στο πελατολόγιό της παραμένουν εξαιρετικά προσεκτικές. Κυρίως στη μέση τάση, η πολιτική που ακολουθείται είναι κατά περίπτωση, «tailor made» ανάλογα με τις καταναλώσεις των πελατών. Η εταιρεία έχει ήδη βιομηχανικούς πελάτες, λιανεμπορικές αλυσίδες και σούπερ μάρκετ στο πελατολόγιό της.

(Πηγή: Energypress, 25/01/2013)