Τα νέα τιμολόγια Μέσης Τάσης για το 2012, τα οποία θα αρχίσουν να έχουν εφαρμογή από την 00:01 της Τετάρτης 1η Φεβρουαρίου 2012, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Όπως επισημαίνει η επιχείρηση, τα νέα βασικά τιμολόγια αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη:

− Τα κοστολογικά στοιχεία της Επιχείρησης για το 2012.

− Το καταναλωτικό προφίλ των πελατών της.

− Την άρση των στρεβλώσεων μεταξύ κατηγοριών πελατών.

− Την απλοποίηση της τιμολόγησης των καταναλώσεων.

Για να δείτε τα νέα τιμολόγια Μέσης Τάσης της ΔΕΗ πατήστε εδώ.

Leave Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.