Σύντομο βιογραφικό:

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ με εξειδίκευση στο χώρο της ενέργειας.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αυτή την εποχή δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Τεχνικός σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια, βιομηχανίες, αθλητικά κέντρα και ενεργειακές υποδομές (ΑΠΕ).
  • Τεχνικός σχεδιασμός παθητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες ενεργειακών έργων.
  • Παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ενέργειας.

Επαγγελματική εμπειρία – Έργα:

Κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με την εταιρία LDK Engineering Consultants S.A. για τα παρακάτω έργα:

  • Τεχνικός σχεδιασμός των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
  • Τεχνικός σχεδιασμός φωτοβολταϊκών σταθμών μεγάλης κλίμακας (1,5 – 2,5 MW) για λογαριασμό των εταιριών BIG SOLAR και SIEMENS.
  • Εκπόνηση μελετών υπολογισμού της αναμενόμενης ετήσιας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με τη χρήση του ειδικού λογισμικού PVSYST.
  • Τεχνικός σχεδιασμός της νέας ηλεκτρολογικής υποδομής του Data Center της εταιρίας NOKIA SIEMENS.

Άλλα έργα:

Επικοινωνία:

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται εδώ.