Ο όρος παραλήπτης ενέργειας ή ενεργειακός παραλήπτης, αναφέρεται στο βιολογικό οργανισμό ή το τεχνολογικό σύστημα που δέχεται άμεσα την ενέργεια.

Παραδείγματα:

  • Ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο είναι ένας βιολογικός παραλήπτης της θερμικής ενέργειας του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου.
  • Τα φυτά ενός θερμοκηπίου είναι βιολογικοί παραλήπτες της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας.
  • Το σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου μιας οικίας είναι ένας τεχνολογικός παραλήπτης της χημικής ενέργειας του φυσικού αερίου.
  • Μια ανεμογεννήτρια είναι ένας τεχνολογικός παραλήπτης της κινητικής ενέργειας του ανέμου.