(Σημείωση: Αν επιθυμείτε να βρείτε όλους τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κοιτάξτε στο κεφάλαιο «Εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας» του ενεργειακού οδηγού της Escon.gr)

Η Πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος προς πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power και Energa Power Trading, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Όπως τονίζει η αρχή,  «πρόκειται για πολίτες οι οποίοι, αν και έχουν εξοφλήσει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), αδυνατούν να υπογράψουν συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με νέο προμηθευτή, καθώς οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν μπορούν να τους χορηγήσουν βεβαίωση εξόφλησης του τέλους».

Και αυτό διότι το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει ενημερωθεί για τις καταβολές των πολιτών, καθώς οι παραπάνω εταιρείες έχουν καθυστερήσει να στείλουν τις σχετικές καταστάσεις.

Σε επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομικών, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη ΔΕΗ, ο Συνήγορος ζητά να αποσυνδεθεί πλήρως το δικαίωμα σύναψης συμβολαίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την υποχρέωση εξόφλησης της φορολογικής υποχρέωσης των πολιτών.

Η ανεξάρτητη αρχή υποστηρίζει ότι «η απαγόρευση σύναψης συμβολαίου με προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν δεν έχει εξοφληθεί το τέλος, πολύ δε περισσότερο αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η εξόφλησή του, συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών».

Επισημαίνει δε «το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων πρόκειται για πολίτες, οι οποίοι ήταν απόλυτα συνεπείς στη φορολογική τους υποχρέωση, αλλά υφίστανται τις συνέπειες των παραλείψεων των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος».

Επίσης, ζητά να βρεθεί άμεσα λύση και να αποσυνδεθεί πλήρως το δικαίωμα σύναψης συμβολαίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την υποχρέωση εξόφλησης της φορολογικής υποχρέωσης των πολιτών.

(Πηγή: Energypress, 20/06/2012)