Ως πάροχοι ρεύματος (ή πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας) αναφέρονται οι εταιρίες που εμπορεύονται ρεύμα στη λιανική αγορά δηλαδή απευθείας στους καταναλωτές ρεύματος.

Ο πιο γνωστός πάροχος ρεύματος είναι η ΔΕΗ αλλά υπάρχουν και οι εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος.