Ο όρος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στις εταιρίες που πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια (ρεύμα) στη λιανική αγορά ρεύματος δηλαδή απευθείας στους καταναλωτές.

Ο πιο γνωστός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ΔΕΗ αλλά υπάρχουν και οι εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος.