Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συμβουλές και μέθοδοι για την ορθή χρήση διάφορων ενεργειακών συστημάτων. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων του εκάστοτε ενεργειακού συστήματος ώστε:

  • Να χρησιμοποιείται μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται.
  • Να χρησιμοποιείται με το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή με τρόπο ώστε να δίνει το ζητούμενο αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Προς το παρόν, παρουσιάζονται συμβουλές και πληροφορίες για την ορθή χρήση των παρακάτω ενεργειακών συστημάτων:

Κτιριακά ενεργειακά συστήματα:

Αυτοκίνητα: