Ως σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται κάθε ενεργειακό σύστημα μετατροπής ενέργειας που μετατρέπει κάποια μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Συνήθη συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί.
  • Αιολικοί σταθμοί.
  • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
  • Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί.
  • Κλπ.