3.1 Συστήματα κρατικών ενεργειακών υποδομών

Στην Ελλάδα υπάρχουν κρατικές υποδομές κοινής ωφέλειας από ενεργειακά συστήματα που αποτελούν τα συστήματα των κρατικών ενεργειακών υποδομών.

Στην Ελλάδα τα συστήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.
  • Σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.
  • Συστήματα αποθήκευσης φυσικού αερίου.
  • Σύστημα διανομής φυσικού αερίου.
  • Σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρόλεϊ (γραμμές τρόλεϊ).
  • Κλπ.