Στην Ελλάδα υπάρχουν κρατικές υποδομές κοινής ωφέλειας από ενεργειακά συστήματα που αποτελούν τα συστήματα των κρατικών ενεργειακών υποδομών.

Στην Ελλάδα τα συστήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.
  • Σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.
  • Συστήματα αποθήκευσης φυσικού αερίου.
  • Σύστημα διανομής φυσικού αερίου.
  • Σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρόλεϊ (γραμμές τρόλεϊ).
  • Κλπ.