Ως σύστημα παραγωγής ενέργειας χαρακτηρίζεται κάθε ενεργειακό σύστημα που παράγει μια χρήσιμη μορφή ενέργειας. Στην πραγματικότητα, τα συστήματα παραγωγής ενέργειας δεν «παράγουν» ενέργεια από το μηδέν αλλά μετατρέπουν μια προϋπάρχουσα ακατέργαστη μορφή ενέργειας σε χρήσιμη ενέργεια.

Παραδείγματα συστημάτων παραγωγής ενέργειας είναι τα εξής:

  • Φωτοβολταϊκός σταθμός: Μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια.
  • Αιολικός σταθμός: Μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια.
  • Οικιακό σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο: Μετατρέπει τη χημική ενέργεια του φυσικού αερίου σε θερμική ενέργεια.
  • Λαμπτήρας: Μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή ενέργεια.