Όλα τα κτίρια (οικίες, γραφεία, ξενοδοχεία κλπ) περιλαμβάνουν ενεργειακά συστήματα. Τα συστήματα αυτά αναφέρονται ως κτιριακά ενεργειακά συστήματα. Η πλειοψηφία των κτιριακών ενεργειακών συστημάτων είναι συστήματα κατανάλωσης ή παθητικά ενεργειακά συστήματα. Παρ’ όλα αυτά, αρκετά κτίρια διαθέτουν και ενεργειακά συστήματα παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, η ενέργεια που παράγουν, καταναλώνεται στο κτίριο (ιδιοκατανάλωση) ή πωλείται.

Τα συνήθη κτιριακά ενεργειακά συστήματα είναι τα εξής:

 1. Τεχνητός φωτισμός.
 2. Φυσικός φωτισμός ρυθμιζόμενος με συστήματα σκίασης.
 3. Τεχνητή θέρμανση εσωτερικών χώρων.
 4. Φυσική θέρμανση εσωτερικών χώρων μέσω υαλοπινάκων.
 5. Τεχνητός δροσισμός εσωτερικών χώρων.
 6. Τεχνητή ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων.
 7. Τεχνητή ανανέωση του αέρα των εσωτερικών χώρων (αερισμός/εξαερισμός).
 8. Φυσικός αερισμός.
 9. Τεχνητός καθαρισμός του αέρα των εσωτερικών χώρων.
 10. Θερμομόνωση του κελύφους εσωτερικών χώρων.
 11. Τεχνητή θέρμανση νερού χρήσης.
 12. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα ηλεκτρικά φορτία και τους ρευματοδότες (πρίζες) των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του κτιρίου.
 13. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
 14. Οικιακές συσκευές φυσικού αερίου (π.χ. κουζίνες).
 15. Συστήματα διανομής του νερού χρήσης σε διάφορα σημεία του κτιρίου (κουζίνα, WC κλπ).
 16. Ηλιακός θερμοσίφωνας.
 17. Φωτοβολταϊκά συστήματα.