Σε δόσεις ανακοινώθηκαν τελικά οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το 2013, με την πρώτη εξ αυτών να ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 8% και να περιλαμβάνει τις επιβαρύνσεις τόσο από το ρεύμα όσο και από τους ρύπους.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι η αύξηση της τιμής του ρεύματος στη χαμηλή τάση ανέρχεται σε 3%, στο οποίο θα πρέπει να προσθέσει κανείς ένα 5% από την επιβάρυνση λόγω διοξειδίου του άνθρακα.

Στα παραπάνω δεν συνυπολογίζεται η αύξηση που ανακοίνωσε προ ημερών η ΡΑΕ για το τέλος ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα ανοίγει η ομπρέλα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) για ακόμη περισσότερους καταναλωτές  καθώς διευρύνονται τα κριτήρια τόσο για την κατανάλωση όσο και για το εισόδημα, προστίθενται και νέες κατηγορίες, όπως τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, ενώ δικαιούχοι πλέον είναι όχι οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι έχουν ενταχθεί στον ΟΑΕΔ για πάνω από ένα έτος, αλλά άτομα που βρίσκονται σε ανεργία τουλάχιστον για 6 μήνες.

Ειδικότερα, στο ΚΟΤ1 εντάσσονται στο εξής άτομα με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, το οποίο όμως αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης που πρέπει να έχουν τα άτομα αυτά για να ενταχθούν στο ΚΟΤ πρέπει να είναι από 200 έως 1.500 κιλοβατώρες, όταν το όριο μέχρι σήμερα ήταν οι 1.400 κιλοβατώρες.

Στην ίδια κατηγορία του ΚΟΤ1 εντάσσονται τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 23.500 ευρώ (έναντι 22.500 ευρώ σήμερα) και με τετραμηνιαία κατανάλωση από 200 έως 1700 κιλοβατώρες (έναντι 1.600 σήμερα).

Στην κατηγορία ΚΟΤ2 εντάσσονται άνεργοι για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί.

Η τετραμηνιαία κατανάλωση που πρέπει να έχουν είναι από 200 έως 1.500 κιλοβατώρες (το όριο σήμερα ήταν 1.400 κιλοβατώρες).

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή όσοι έχουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο εισόδημα έως 23.500 ευρώ. (έναντι 22.500 ευρώ σήμερα), και με τετραμηνιαία κατανάλωση από 200 έως 1.700 κιλοβατώρες (έναντι 1.600 σήμερα).

Τέλος, στην ίδια κατηγορία, του ΚΟΤ2 δηλαδή, εντάσσονται άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης ή όσοι έχουν τέτοια άτομα ως προστατευόμενα μέλη,  με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες.

Πρόκειται για μία καινούρια κατηγορία που δεν υπήρχε με το παλιό καθεστώς του ΚΟΤ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ εδώ.

Παρουσίαση: Παραδείγματα Πελατών.

(Πηγή: Energypress, 13/01/2013)