Υπολογισμοί κατανάλωσης

Βάλτε τα στοιχεία κατανάλωσης του ακινήτου σας και πατήστε “Υπολογισμός”.

Μέρες
Κατανάλωση
Συμφωνημένη ισχύς