Η υπηρεσία αυτή πλέον ενσωματώθηκε ενσωματωθεί στην υπηρεσία Energy Manager App.