Υποχρεωτικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα ασφαλίζονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πλην φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού.

Ειδικότερα, το έγγραφο του Ταμείου το οποίο φέρει ημερομηνία 4/5/2012 και συντάχθηκε έπειτα από απάντηση του υπουργείου Εργασίας σε ερώτημα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, ορίζει ότι η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, ανεξάρτητα από τα kW.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, για να πάρει κάποιος απαλλαγή από την ασφάλιση, μέχρι την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πάρει απαλλαγή από τον Οργανισμό ύστερα από βεβαίωση έναρξης στην εφορία. Μετά την παρέλευση ενός έτους από την παραλαβή της απαλλακτικής βεβαίωσης, ο ΟΑΕΕ ξεκινά αυτεπάγγελτη ασφάλιση.

Από τη στιγμή που θα προσκoμιστεί βεβαίωση της εταιρίας από την οποία θα αποδεικνύεται η πώληση της ενέργειας, θα οριστικοποιείται η εγγραφή στον ΟΑΕΕ, από την ημερομηνία που αναφέρεται στη βεβαίωση της εταιρίας.

Τι ισχύει για τα φωτοβολταϊκά

Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, ο νόμος ορίζει ότι οι παραγωγοί υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της περιοχής που δραστηριοποιούνται οι κατέχοντες συστήματα ισχύος από 20,01 k W και άνω.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζεται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100KW. Οι αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα 100,01KW και άνω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

(Πηγή: Energypress, 20/05/2012)