Ακόμα περισσότεροι πολίτες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ένα τιμολόγιο το οποίο προστατεύει ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ένταξης στο ΚΟΤ. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνονται τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, δηλαδή: από 1000kWh για ανέργους και…