Ως απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνον για την ελάφρυνση των καταναλωτών που έχουν υποστεί λόγω της κρίσης δραματική μείωση του εισοδήματός τους, αλλά και για την ίδια την υγιή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, θεωρεί η ΡΑΕ την απεμπλοκή του λογαριασμού ρεύματος από την είσπραξη διαφόρων, άσχετων με την ενέργεια, φόρων και τελών, αλλά και την μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τις θέσεις αυτές της Αρχής, οι οποίες εντάσσονται στις συνολικές προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ενημερωθεί η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, δεν έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές, καθώς αφορούν κυρίως θέματα που χειρίζεται το οικονομικό επιτελείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, στις προτάσεις της η ΡΑΕ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Την πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.). Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, η μη καταβολή των σχετικών πληρωμών υπέρ τρίτων από τους πελάτες δεν πρέπει να συνδέεται με απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης, εφ’ όσον ο πελάτης είναι συνεπής με τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή της επιλογής του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σχετικά με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα τέλη αυτά δεν συνδέονται με την παροχή της υπηρεσίας αυτής, δηλαδή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

– Τη μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα). Σύμφωνα με το Ρυθμιστή, η εξαντλητική αυτή φορολόγηση του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενσωμάτωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, χρεώσεων που είναι τελείως άσχετες με την ηλεκτρική ενέργεια έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους Έλληνες καταναλωτές. Πέραν των προφανών επιπτώσεων στο εισόδημά τους, η επιβολή όλων αυτών των φόρων και τελών υπέρ τρίτων έχει δημιουργήσει πολλαπλά εμπόδια στον εξορθολογισμό των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά.

(Πηγή: Energypress, 18/7/2012)